ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน(อาเซียน)    
    ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน(REX)    
                  Download              
    Check Certificate                    
               ตรวจสอบกฏถิ่นกำเนิดสินค้า    
    คำถามที่พบบ่อย    
                    
       
             
    จำนวนผู้ใช้ระบบ    
    version:5/03/2021